Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego                                                  

12 maja 2022

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 11 maja 2022 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr hab. Tomasz Nieborak i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski, zawarli porozumienie o współpracy, dotyczące wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy odnośnie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego, w szczególności zasad i celów nadzoru realizowanego przez KNF oraz Europejski System Nadzoru Finansowego.

Strony zobowiązały się do promowania idei stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości oraz zaufania do rynku finansowego.

Planowana współpraca stwarza możliwości odbycia staży i praktyk w UKNF, a także współprowadzenia wykładów i seminariów dla studentów. WPiA zorganizuje programy edukacyjne, kursy i wykłady dla pracowników UKNF. Ponadto, planowane są wspólne projekty naukowo-badawcze oraz edukacyjne.