Pobyt naukowy mgr. Kamila Łakomego na Universiteit Gent w Belgii 

21 czerwca 2022

Z przyjemnością informujemy, że mgr Kamil Łakomy, doktorant II roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, odbywał w dniach 4-10 czerwca 2022 r. staż naukowy na Wydziale Prawa i Kryminologii Universiteit Gent w Belgii. 

Badania naukowe prowadzone przez Pana Kamila podczas stażu dotyczyły problematyki ochrony środowiska poprzez prawo karne w prawie UE oraz zjawiska tak zwanej „zielonej przestępczości” w wymiarze transgranicznym. Zagadnienia te stanowią część rozprawy doktorskiej „Środowisko naturalne jako przedmiot ochrony prawnokarnej”, przygotowywanej przez doktoranta w Zakładzie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji, pod opieką naukową Prof. UAM dr hab. Joanny Długosz-Jóźwiak LLM. 

Pobyt możliwy był dzięki finansowaniu uzyskanego z grantu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz uprzejmości prof. Gerta Vermeulena z Universiteit Gent, który był opiekunem mgr Kamila Łakomego podczas prowadzonych badań.