Pobyt badawczy mgr. Mateusza Grabarczyka w European University Institute we Florencji

20 marca 2024

W lutym br., mgr Mateusz Grabarczyk, doktorant z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa odbył miesięczny staż naukowy na Wydziale Prawa, European University Institute we Florencji (EUI), pod opieką Prof. Sarah Nouwen.

Podczas pobytu, Pan Magister pracował nad projektem zat. Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej. Projekt ma za zadanie zbadanie możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez sędziów w ramach sprawiedliwości tranzycyjnej. W szczególności poprzez stworzenie normatywnego modelu rozliczeń, który mógłby mieć zastosowanie do różnego rodzaju tranzycji. Pobyt był okazją do prowadzenia badań w bogatych zasobach tamtejszej biblioteki, udział w seminariach i workshopach, a także do konfrontacji dotychczasowych wyników badań w trakcie spotkań z pracownikami i doktorantami EUI.

Pobyt badawczy był realizowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20; tytuł projektu: Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej, (2021/41/N/HS5/02006).