Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa w Gdańsku

19 października 2022

W dniach 12-14 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa. Jego uczestnikami byli dziekani i prodziekani wydziałów prawa uniwersytetów oraz wiodących uczelni prywatnych. W wydarzeniu poza przedstawicielami świata nauki wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz oraz korporacji prawniczych. W trakcie obrad przedmiotem dyskusji były aktualne problemy nauki i edukacji prawniczej. Poszczególne panele Zjazdu dotyczyły: ewaluacji dyscyplin naukowych, struktury i kompetencji organów uczelni, w szczególności wydziałów prawa, a także wyzwań związanych z kształceniem studentów i wyborem ścieżki zawodowej absolwentów.

Ostatni dzień Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa odbył się w zabytkowej Wielkiej Hali Dworu Artusa w centrum Starego Miasta Gdańska, w której miał miejsce ostatni panel tegorocznych obrad poświęcony kierunkom rozwoju kształcenia w naukach prawnych. Uczestniczyli w nim prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, prof. dr hab. Tomasz Nieborak, oraz prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Moderatorem panelu była dr. hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG. Paneliści zmierzyli się z problematyką współczesnych wyzwań, jakie stoją przed edukacją prawniczą i rolą wydziałów prawa w jej kształtowaniu. 

Podczas Zjazdu przyjęta została również Uchwała (w załączeniu) z okazji 25-lecia wejścia życie w Konstytucji RP, która to rocznica przypadła w dniu 17 października 2022 roku.

Fot. Sławomir Dajkowski