Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poznańskie oblicza kryminalistyki 2022”

29 września 2022

28 września 2022 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poznańskie oblicza kryminalistyki 2022”. W zorganizowanym przez Koło Naukowe Kryminalistyki wydarzeniu wzięło udział jedenaścioro Prelegentów z pięciu ośrodków akademickich – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy wygłosili swoje referaty. Niezmiernie cieszy wysoki poziom wszystkich wystąpień. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy również udział wielu uczestników biernych. Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i zainteresowań, skupionych wokół kryminalistyki, a także dyskusji na temat poruszonej w wystąpieniach problematyki.
Opiekę merytoryczną sprawowała dr Jagoda Dzida z Laboratorium Kryminalistyki WPiA UAM. Wygłosiła ona również wykład inauguracyjny pt.: „Wykrywanie kłamstwa w toku przesłuchania”.
Serdecznie dziękujemy Prelegentom oraz Uczestnikom biernym za udział w Konferencji. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłości na podobnych wydarzeniach!