Odnowienie doktoratu prof. Feliksa Zedlera

16 października 2023

W dniu 13 października w Sali Lubrańskiego Collegium Minus odbyło się odnowienie doktoratu prof. Feliksa Zedlera, wybitnego uczonego, znakomitego wykładowcy i kodyfikatora, przez całe życie zawodowe związanego z naszym Uniwersytetem, któremu służył, w szczególności, jako wieloletni kierownik katedry, a następnie Zakładu Postępowania Cywilnego.

Prof. Feliks Zedler jest niekwestionowanym wzorem postawy naukowej i obywatelskiej, autorytetem w prawie upadłościowym i postępowaniu egzekucyjnym, wyróżnionym wieloma nagrodami naukowymi, odznaczeniami państwowymi, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas uroczystości laudację wygłosił Pan prof. Krzysztof Knoppek, a zasługi dla Uniwersytetu podkreślali Pani Rektor prof. Bogumiła Kaniewska oraz Pan Dziekan prof. Tomasz Nieborak.