Nagrody dla kierunku European Legal Studies 

19 kwietnia 2022

Mamy przyjemność poinformować, że kierunek European Legal Studies (studia I stopnia), prowadzony na naszym Wydziale został nagrodzony w 7. edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu anglojęzycznemu kierunkowi ELS Certyfikatu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” 2022. W ocenie Komisji kierunek spełnia kryteria regulaminowe Konkursu, albowiem zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Miło nam poinformować, że Kierunek European Legal Studies (studia I stopnia) otrzymał również Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Europejski” za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i współpracy zagranicznej.