Nagroda w konkursie PWE na najlepszą rozprawę doktorską

14 lipca 2023

Z przyjemnością informujemy, że nasza absolwentka, dr Martyna Robakowska, otrzymała II nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. oraz redakcję miesięcznika Przegląd Ustawodawstwa Gospodarskiego. Jej rozprawa pt. „Odpad jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego w perspektywie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego” została przygotowana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marcina Lemkowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.
Na konkurs wpłynęło prawie 30 rozpraw obronionych w latach 2021 oraz 2022 o bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dotyczącym zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Nagroda w konkursie PWE na najlepszą rozprawę doktorską