Nagroda główna w konkursie pt.: „Debiut naukowy 2022 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD” dla Pani mgr Aleksandry Hyli

2 listopada 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr Aleksandra Hyla, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM, zdobyła nagrodę główną w konkursie pt.: „Debiut naukowy 2022 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”. Organizatorami konkursu są: Biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Pani Aleksandra przygotowała artykuł naukowy pt.: „Obowiązek informacyjny wobec konsumenta jako narzędzie realizacji standardu zrównoważonego rozwoju” pod opieką naukową Pani prof. UAM dr hab. Katarzyny Kokocińskiej.

Główną nagrodą w konkursie jest zaproszenie do Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka oraz publikacja artykułu w ramach monografii pt.: „Zrównoważony rozwój i Europejski Zielony Ład wektorami doskonalenia warsztatu naukowca” (dostępna pod linkiem: http://www.debiut.buzek.pl/wp-content/uploads/2022/10/Tekst_ZROWNOWAZONY_17x24cm_wer2.pdf).