Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków

30 listopada 2023

Mamy przyjemność poinformować, że książka pod tytułem „Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury” autorstwa doktora Piotra Lasika otrzymała główną nagrodę w kategorii „prawo” w konkursie organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Książka jest pokłosiem obronionego z wyróżnieniem na naszym Wydziale doktoratu, którego promotorem był prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański (Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego). Serdecznie gratulujemy!