Monografia „Renewable Energy Arbitration – Quo Vadis? Implications of the Spanish Saga for International Investment Law” dra Filipa Balcerzaka

7 lipca 2023

Nakładem wydawnictwa Brill ukazała się monografia w języku angielskim pod tytułem „Renewable Energy Arbitration – Quo Vadis? Implications of the Spanish Saga for International Investment Law”, której autorem jest pracownik naszego Wydziału, dr Filip Balcerzak.

Dr Balcerzak analizuje orzeczenia sądów polubownych określanych jako „hiszpańska saga” – bezprecedensowej liczby spraw wszczętych przez inwestorów przeciwko państwu członkowskiemu Unii Europejskiej w oparciu o Traktat Karty Energetycznej.

Monografia zawiera analizę aktualnych wyzwań stojących przed międzynarodowym prawem inwestycyjnym w sektorze energii odnawialnej, w szczególności kwestii takich jak: (i) zidentyfikowanie faktów, które doprowadziły do bezprecedensowej liczby spraw, (ii) określenie, czy analizowane wyroki będą miały wpływ na przyszłe postępowania wszczynane przeciwko innym państwom oraz (iii) jakie podstawy prawne w prawie międzynarodowym służą (lub mogą potencjalnie służyć) jako podstawa roszczeń inwestorów w sektorze energii odnawialnej.

Dr Balcerzak przedstawia „lekcje na przyszłość” — zarówno dla arbitrów w sporach dotyczących energii odnawialnej, jak i dla decydentów kształtujących przyszłe działania państw w tym sektorze.

Publikacja jest dostępna w trybie open access pod adresem: https://brill.com/display/title/61784