Monografia naukowa pt. Ustroje państw współczesnych. Wybrane zagadnienia pod redakcją Marka Krzymkowskiego, Emila Plewy i Marcina Gronowskiego.

7 listopada 2022

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph ukazała się dwutomowa recenzowana monografia naukowa pt. Ustroje państw współczesnych. Wybrane zagadnienia, pod redakcją Marka Krzymkowskiego, Emila Plewy i Marcina Gronowskiego.

Zbiór jest dziełem młodych badaczy zajmujących się problemami dzisiejszego konstytucjonalizmu. Cieszy to, że redaktorom tego dzieła udało się pozyskać do współpracy autorów z tak wielu ośrodków akademickich. Lektura prezentowanej pracy pozwala po raz kolejny dostrzec mnogość rozwiązań ustrojowych współczesnego świata, gdzie obok ustrojów demokratycznych funkcjonują monarchie absolutne czy reżimy autorytarne i totalitarne.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa.

Tom I: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ustroje-t-1-l9x73eoo.pdf

Tom II: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Ustroje-t-2-l9zjl4k2.pdf

a już niedługo w wersji tradycyjnej w Bibliotece Uniwersyteckiej i wydziałowej. 

Zapraszamy do lektury!