Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Digital Justice – Toward an Optimal Model of Proceedings”

14 października 2022

W ramach projektu „The Effective Justice – International and Comparative Approaches” prowadzonego przez Prof. UAM dr. hab. Barbarę Janusz-Pohl oraz Prof. Daniele Vicoli z Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Studi di Bologna, 19 października br. na platformie Google Meet odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Digital Justice – Toward an Optimal Model of Proceedings”. Prelegentami będą reprezentanci 6 różnych ośrodków naukowych: Eötvös Loránd University (Węgry), Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Brazylia), Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (Węgry), Tallinn University (Estonia), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wystąpienia będą dotyczyć kwestii digitalizacji modeli postępowania oraz wykorzystywania technologii cyfrowych na potrzeby procesu karnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom Artificial Intelligence, dowodów cyfrowych czy automatyzacji oraz cyfryzacji procesu decyzyjnego. Ponadto w ramach zagadnień interdyscyplinarnych omówiona zostanie przydatność wykorzystywania awatarów w procesie szkolenia śledczych w przedmiocie technik przesłuchań nieletnich.

Więcej informacji o planowanych seminariach, obszarach badawczych i wykonawcach projektu dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.effective-justice.com. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu oraz zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: amu.ejseminar@gmail.com w celu uzyskania linku do spotkania.