Konkurs Prawa Podatkowego

16 maja 2023

W dniu 15 maja 2023 roku odbył się Wydziałowy Konkurs Prawa Podatkowego, którego organizatorami byli Zakład Prawa Finansowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Konkurs został zorganizowany w ramach szerszego projektu Forum Współpracy Środowisk Prawa Podatkowego.

W skład jury konkursu weszli przedstawiciele organizatorów: Dariusz Strugliński – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Filip Siwek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Leszek Lewandowicz – Sekretarz Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz dr Edgar Drozdowski.

Konkurs polegał na symulacji rozprawy przed sądem administracyjnym, w której studenci mieli za zadanie przygotować skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przedstawić opinię o braku podstaw do wniesienia skargi, prezentując ją w formie ustnej. Rola sędziego przypadła prof. dr. hab. Dominikowi Mączyńskiemu.

Zwycięzcą konkurs został Pan Jakub Balmowski, a na kolejnych miejscach uplasowali się odpowiednio Pani Katarzyna Paździorko oraz Pan Jędrzej Owoc.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz serdecznie dziękujemy organizatorom i członkom jury oraz uczestnikom za ich wkład i poświęcony czas.