KONKURS IM. PROF. KAZIMIERZA KOLAŃCZYKA

13 grudnia 2022

Mamy przyjemność poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2021/2022. Jury Konkursu w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (Przewodniczący), prof. UAM dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz oraz prof. dr hab. Robert Zawłocki po analizie 24 złożonych w konkursie prac, zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:

I nagrody ex aequo: Pani mgr Marii Gaweckiej za pracę pt. Ochrona niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) w prawie UE oraz porządkach prawnych Polski i Niemiec, napisanej pod kierunkiem Pani Prof. UAM dr hab. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej         oraz Pani mgr Magdalenie Gutowskiej za pracę pt. Zapis na sąd polubowny a granice swobody umów, napisanej pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Adama Olejniczaka;

– II nagrody ex aequo: Panu mgr. Szymonowi Chorodeńskiemu za pracę pt. Przyczynowość w prawie karnym, napisanej pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Elżbiety Hryniewicz-Lach oraz Pani mgr Natalii Szymczyk za pracę pt. Ocena wiarygodności dowodów w procesie karnym – analiza z perspektywy zasady prawdy materialnej, napisanej pod kierunkiem Pani prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl;

– III nagrody: Pani mgr Monice Górskiej za pracę pt. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na standard badania przewlekłości postępowania cywilnego, napisanej pod kierunkiem Pana prof. UAM dr. hab. Marcina Walasika.

Uroczyste wręczenie nagród przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka miało miejsce w dniu 13 grudnia na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom serdecznie gratulujemy!