Konferencja „Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych” za nami

3 czerwca 2024

Blisko 200 uczestników, 15 prelegentów oraz 13 prelekcji i paneli dyskusyjnych – za nami konferencja naukowa „Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych”, która w dniach 23 i 24 maja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja organizowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza kierowana była m.in do specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli jednostek i organizacji zainteresowanych tematyką uchwały krajobrazowej. Celem spotkania było zobrazowanie wyzwań z jakimi mierzą się samorządy przy podejmowaniu dokumentu oraz egzekwowaniu zapisów uchwał krajobrazowych w poszczególnych miastach.

Wydarzenie, którego tematyka dotyczyła ładu przestrzennego, a także polityki reklamowej polskich miast było także doskonałą okazją do wymiany poglądów nad aktualnymi wyzwaniami związanymi z obowiązującymi regulacjami. Po pierwszym dniu konferencji w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie integracyjne, w ramach którego uczestnicy mogli przeprowadzić pogłębioną dyskusję dotyczącą zagadnień poruszanych podczas wydarzenia, a także zwiedzić odrestaurowaną Salę Sesyjną, zwieńczoną XVIII-wiecznymi freskami, stanowiącymi pozostałość dawnego barokowego wystroju jezuickiego kolegium. O procesie renowacji opowiedziała dr Eliza Buszko – kierowniczka prac konserwatorskich.

Tobiasz Wichnowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, a także współorganizator konferencji podkreśla – „Dynamiczne otoczenie prawne towarzyszące uchwałom krajobrazowym zmotywowała nas do działania. Stąd pierwszy raz w Polsce w tej skali udało się zorganizować ogólnopolskie forum wymiany poglądów na temat uchwał krajobrazowych, w którym udział wzięli prawnicy, naukowcy, a także urzędnicy oraz praktycy.  Konferencja uzupełniona była szeroką wiedzą prawną naukowców zajmujących się prawem administracyjnym oraz regulacjami urbanistycznymi”.