Konferencja poświęcona pamięci prof. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej

13 maja 2024

Ogólnopolska konferencja naukowa Iustitia civitatis fundamentum – Sądy i sędziowie na przestrzeni dziejów to wydarzenie naukowe poświęcone pamięci zmarłej rok temu prof. Małgorzaty Materniak – Pawłowskiej. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Konferencja ma stanowić szansę na refleksyjne spojrzenie w przeszłość sądownictwa, która była jednym z najważniejszych zainteresowań badawczych Pani Profesor Materniak-Pawłowskiej.