Konferencja naukowo – szkoleniowa pod tytułem „Pomoc de minimis, programy zatwierdzone albo notyfikowane przez Komisję Europejską w rolnictwie”

15 marca 2022

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska UAM serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji naukowo – szkoleniowej pod tytułem Pomoc de minimis, programy zatwierdzone albo notyfikowane przez Komisję Europejską w rolnictwie”, która odbędzie się 17 marca 2022 roku (czwartek) na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz platformie MS Teams godz. 10.00  – 17.00

Link

Referaty dotyczyć będą m.in. aktualnych zagadnień prawnych pomocy udzielanej w ramach de minimis w rolnictwie (np. zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabywania własności nieruchomości rolnych; ulgi i zwolnienia w podatku rolnym; obniżenie czynszu dzierżawnego z Zasobu WRSP, pomoc związana z ASF), programów zatwierdzonych (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) oraz notyfikowanych przez Komisję Europejską.

W pierwszej sesji prelegentami będą m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MRIRW mgr Aleksandra Szelągowska (MRiRW, Warszawa) oraz naukowcy z  uniwersytetów w Polsce.

W drugiej międzynarodowej prowadzonej w j. angielskim zaprezentowane zostaną referaty przez: Pana Gereon Thiele z Komisji Europejskiej (Head of Unit – European Commission DG Competition, Bruksela) oraz naukowców z ośrodków zagranicznych (Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Słowenia). Przedstawiony zostanie także referat przez Profesora z  Uniwersytetu w Tokio, Japonia. 

Zapraszamy również do udziału w panelu dyskusyjnym podczas konferencji, zadawania pytań czy wyrażania opinii dotyczących pomocy udzielanej w ramach de minimis w rolnictwie, programów zatwierdzonych albo notyfikowanych przez Komisję Europejską.

Głównym celem konferencji jest wymiana i poszerzenie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu prawnych aspektów pomocy de minimis w rolnictwie, programów zatwierdzonych i notyfikowanych przez Komisję Europejską. Celem jest także dyskusja nad aktualnymi problemami występującymi w praktyce w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Zebrany w ramach konferencji materiał posłuży do opracowania wniosków i rekomendacji w zakresie doskonalenia przedmiotowej pomocy finansowanej dla producentów rolnych.

Organizatorem konferencji jest Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń