Konferencja naukowa pt. „Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”

7 czerwca 2022

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja naukowa pt. „Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych była powiązana z jubileuszem Pani Prof. dr hab. Elżbiety Jantoń-Drozdowskiej. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Tomasz Nieborak. Słowa podziękowania do Jubilatki skierował również Prorektor UAM Prof. Tadeusz Wallas. Specjalnie wydaną monografię dedykowaną Jubilatce zatytułowaną „Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw” w imieniu pracowników Katedry Nauk Ekonomicznych wręczył kierownik katedry Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński. W trakcie konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów, w tym dwa przez gości zagranicznych Panią Prof. Oksanę Polinkevych z Lutsk National Technical University oraz Panią Prof. Lesję Verbowską z Ivano-Frankivsk National Technical University Of Oil And Gas.