Konferencja „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka”

25 kwietnia 2023

W miniony czwartek na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka”, organizowana przez Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA oraz Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna pod patronatem Dziekana Pana prof. Dr hab. Tomasza Nieboraka, Marszałka województwa wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz przy wsparciu Powiatu Poznańskiego, Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań i Prawo dal Samorządu. Konferencja, która zgromadziła ogromną rzeszę słuchaczy była okazją do podjęcia w gronie ekspertów i z udziałem publiczności dyskusji – po blisko sześciu latach od wprowadzenia instytucji mediacji do kodeksu postępowania administracyjnego – nad kondycją tej instytucji w postępowaniach administracyjnych, nad stopniem jej wykorzystywania i perspektywami na przyszłość. Nasz Wydział reprezentowali Pani prof. UAM dr hab. Joanna Mucha oraz Pan prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski.
Organizatorzy składają ogromne podziękowania dla reprezentantów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań za pomoc i wsparcie.