Konferencja jubileuszowa 25-lecia Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz 50-lecia pracy naukowej Pana Prof. dr. hab Romana Budzinowskiego

28 czerwca 2022

Konferencja jubileuszowa 25-lecia Stowarzyszenia Prawników Agrarystówodbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 lipca br. w Ośrodku UAM w Obrzycku koło Poznania. Obrady będą koncentrować się wokół tematu „Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo, wyżywienie, środowisko”. Jest to temat bardzo aktualny. Odniesienia do zrównoważonego rozwoju (także rolnictwa i systemów rolno-żywnościowych) występują w skali globalnej, regionalnej (np. we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej), a także w polityce gospodarczej poszczególnych państw. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności oraz jej odpowiedniej jakości musi uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju w jego różnych aspektach (np. związane z ochroną środowiska, w tym gleby, bioróżnorodności, osiągnięciem neutralności klimatycznej, ochroną zasobów, pozyskiwaniem tzw. czystej energii, „zielonym ładem”, innowacyjnością itd.

Wydarzenie odbędzie się po patronatem Światowego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. W jego trakcie odbędą się uroczystości poświęcone 25-lecia Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz 50-lecia pracy naukowej Pana Prof. dr. hab Romana Budzinowskiego, byłego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM.