III Kongres Prawników Polskich pod hasłem „Rządy prawa, wszystkich sprawa!”

26 czerwca 2023

W dniu 24 czerwca 2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył się III Kongres Prawników Polskich, którego obrady były prowadzone pod hasłem „Rządy prawa, wszystkich sprawa!”. Kongres zainaugurowały wystąpienia, które wygłosili: prof. Koen Lenaerts – Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prof. Margaret L. Satterthwaite z New York University School of Law – Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów i prawników. Obrady Kongresu zostały podzielone na trzy panele, których tytuły brzmiały: „Wymiar sprawiedliwości A.D. 2023″, „Wymiar sprawiedliwości – sprawny, niezależny i obywatelski” i „Jak przywrócić godność prawu?”. W ramach drugiego panelu dr. hab. Marcin Walasik prof. UAM przedstawił referat poświęcony zagadnieniom dotyczącym sprawności, niezależności i otwarcia sądownictwa na obywateli w projekcie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

III Kongres Prawników Polskich, którego obrady były prowadzone pod hasłem „Rządy prawa, wszystkich sprawa!”