I edycja Turnieju Arbitrażowego

21 marca 2022

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza studentów wydziałów prawa do udziału w I edycji Turnieju Arbitrażowego. Rejestracja uczestników ruszyła 15 marca 2022 r i potrwa do 5 kwietnia br. Zgłoszenia dwuosobowych drużyn można dokonać poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.turniejarbitrazowy.kirp.pl

Turniej stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy i zdobycia doświadczenia w obszarze arbitrażu jako jednej z podstawowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych. Przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa, którzy w trakcie rywalizacji będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zarówno poprzez przygotowywanie pism procesowych, jak również udział w symulacji rozprawy arbitrażowej przed zespołem arbitrów. Pozwoli to na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do zweryfikowania umiejętności występowania w toku postępowań sądowych.

Warunkiem  rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego uczestnika należącego do drużyny do przestrzegania regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.

Zwycięzcy IV etapu turnieju otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł dla drużyny, która zajmie I miejsce, oraz 2000 zł dla drużyny, która zajmie II miejsce.

Przebieg konkursu został podzielony na cztery etapy:

Etap I – 11 kwietnia 2022 r. – test wyboru zawierający 50 pytań (online). Link do strony oraz dane do logowania zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Czas na rozwiązanie testu – 50 minut.

Etap II – 22 kwietnia 2022 r. – 6 maja 2022 r. – wykonanie zadania konkursowego, które będzie polegało na przygotowaniu dwóch pism – pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania zostaną przekazane na Internetowe Konto Lidera.

Etap III – 30 maja – 3 czerwca 2022 r. – rozprawa arbitrażowa (online) przed trzyosobowym składem sądu arbitrażowego. Etap zostanie przeprowadzony na platformie Zoom, z podziałem na grupy. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap III składa się z trzech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Etap IV – W terminie dziewięciu dni od ogłoszenia wyników etapu III – rozprawa arbitrażowa (stacjonarnie) przed trzyosobowym składem sądu arbitrażowego. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera.

Etap IV składa się z czterech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Zapraszamy do zapisów!

 

Regulamin Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych 2022