Gościliśmy na Wydziale Prawa i Administracji UAM uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich

26 maja 2022

W dniu 23 maja 2022 r. gościliśmy na Wydziale Prawa i Administracji UAM uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich – szkoły objętej patronatem Wydziału. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Pana prof. K. Knoppka – pełnomocnika Dziekana ds. kontaktów z Zespołem Szkół w Chojnicach. Następnie Pani dr A. Hauser wygłosiła wykład pt. „Rola organizacji międzynarodowych w ochronie praw człowieka”.

W spotkaniu wzięli także udział kierownicy studiów prawo w trybie stacjonarnym – dr Anna Trela, prawo w trybie niestacjonarnym dr P. F. Zwierzykowski oraz kierownik kierunku prawo prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – dr I. Nestoruk.

Po wykładzie uczniowie mogli zwiedzić budynek CIN i zrobić pamiątkowe zdjęcia w Auli Prof. Z. Radwańskiego – chojniczanina i jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich prawników.