Fundacja GPW rozstrzygnęła konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW

31 stycznia 2022

25 stycznia br. Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła wyniki 8. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu pierwszą nagrodę ex aequo za najlepszą pracę licencjacką otrzymała Karolina Krygier, absolwentka I stopnia kierunku zarządzanie i prawo w biznesie, za pracę „Inwestycje na rynku nieruchomości poprzez fundusze typu Real Estate Investment Trust oraz zakup mieszkania na wynajem”, której promotorem był dr Marcin Flotyński z Katedry Nauk Ekonomicznych. Serdecznie gratulujemy!

 

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. W tym roku do konkursu zgłoszono 69 prac, które zostały nadesłane przez studentów 34 uczelni w Polsce. Nadesłane prace oceniała Kapituła Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Pod uwagę wzięto poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, oraz innowacyjność formułowanych wniosków.