Pobyt dr Karoliny Kiejnich-Kruk w Estonii w ramach projektu „Automatyzacja decyzji sądowych w sprawach karnych”

27 lutego 2024

W dniach 15-25 lutego 2024 roku dr Karolina Kiejnich-Kruk przebywała na wyjeździe badawczym w Estonii, w ramach projektu „Automatyzacja decyzji sądowych w sprawach karnych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 7. 

W czasie pobytu, dr Kiejnich-Kruk odbyła wizyty w Sądzie Najwyższym, Sądzie Rejonowym Harju w Tallinie, Prokuraturze Generalnej, Ministerstwie Sprawiedliwości, Centrum Rejestrów Sądowych i Informatyzacji (RIK) , a także na Wydziałach Prawa Uniwersytetów w Tartu i Tallinie. Spotkała się z sędziami, prokuratorami, akademikami, a także pracownikami ministerstw oraz urzędów ds. informatyzacji, konsultując różne aspekty digitalizacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, zastosowania algorytmów i systemów sztucznej inteligencji, oraz dobre i złe praktyki w tym zakresie w oparciu o doświadczenia estońskie.