Dr Anna Trela została kierownikiem projektu pt. „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój”

18 lipca 2022

Dr Anna Trela z Wydziału Prawa i Administracji UAM została ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierownikiem projektu pt. „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung)”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacja na rzecz Nauki. Głównym liderem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerami projektu są także Uniwersytet w Giessen i w ramach konsorcjum – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski.

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych na temat wpływu i realizacji wartości jaką jest zrównoważony rozwój na gospodarkę i finanse w Polsce i Niemczech. Obejmować będzie analizę w perspektywie komparatystycznej – zarówno w ujęciu horyzontalnym, tj. na poziomie krajowym, jak i ujęciu wertykalnym – z punktu widzenia relacji państwo – Unia Europejska, przy jednoczesnym uwzględnieniu podobieństw i różnic pomiędzy Polską a Niemcami w tym zakresie. Do projektu zaproszeni zostaną polscy i niemieccy młodzi naukowcy z wiodących ośrodków uniwersyteckich, którzy w ramach wybranych specjalizacji prowadzą badania koncentrujące się wokół gospodarki, finansów i zrównoważonego rozwoju.

https://ug.edu.pl/news/pl/3717/granty-badawcze-dla-naukowcow-uniwersytetu-gdanskiego