Doktor Filip Balcerzak jednym ze szkoleniowców w ramach Summer Course on International Commercial Arbitration & the Vis Moot

5 września 2023

Pracownik naszego Wydziału, dr Filip Balcerzak, był jednym z wykładowców szkolenia Summer Course on International Commercial Arbitration & the Vis Moot, które odbyło się w dniach 26-29 sierpnia 2023 r. W ramach szkolenia studenci z dziewięciu uniwersytetów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej poszerzyli swoją wiedzę na temat na temat międzynarodowego arbitrażu oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wydarzenie było zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Commercial Law Development Program (agencja rządu Stanów Zjednoczonych).