22 tom serii Adam Mickiewicz University Law Books – “Enlightenment Traditions and the Legal and Political System of the United States of America” pod red. M. Urbańczyka, K. Gawła i F. Mejri

5 lipca 2024

Wydawnictwo Naukowe UAM opublikowało 22. tom prestiżowej serii Adam Mickiewicz University Law Books. Jest to książka pod redakcją prof. UAM dra hab. Michała Urbańczyka, mgra Kamila Gawła orz mgr Fatmy Mejri pt. „Enlightenment Traditions and the Legal and Political System of the United States of America”.

Jest to już trzecia pozycja w tej serii dotycząca prawa amerykańskiego oraz amerykańskiej myśli polityczno-prawnej. Książka dostępna jest w otwartym dostępie w wersji elektronicznej na stronach wydawnictwa: https://press.amu.edu.pl/pl/enlightenment_traditions_and_the_legal_and_political_system_of_the_united_states_of_america.html

Autorzy „Enlightenment Traditions and the Legal and Political System of the United States of America” zapraszają czytelników w wyjątkową podróż, która zapozna ich zarówno z amerykańskimi ideami politycznymi wyrosłymi na gruncie oświecenia, jak i ze współczesnymi wyzwaniami prawnymi, przed którymi staje najstarsza nowożytna republika i demokracja liberalna. Lektura książki pozwoli przyjrzeć się m.in. kontrowersyjnemu wyrokowi Sądu Najwyższego w sprawie aborcji, kryzysowi migracyjnemu na granicy z Meksykiem, problemom systemu edukacji prawniczej, amerykańskiej praktyce wykonywania kary śmierci, proceduralnym wyzwaniom pojawiającym się w trakcie uchwalania federalnego budżetu czy filozoficznym fundamentom rewolucji amerykańskiej.

XXI-wieczne Stany Zjednoczone Ameryki są nieodrodnym dzieckiem filozofii i tradycji oświeceniowych, a jednocześnie – efektem prawie 250-letniej ewolucji i funkcjonowania systemu polityczno-prawnego. Amerykański ustrój, prawo i myśl polityczna rozwijały się bowiem od końca XVII wieku i dziś stanowią podstawę porządku euroatlantyckiego. Dlatego też namysł nad nimi stanowić musi fundament jurysprudencji w zmieniającym się świecie XXI wieku. 

Celem publikacji jest jednak opisanie nie tylko koncepcji zrodzonych w XVIII wieku, lecz także wybranych współczesnych instytucji i regulacji prawnych, które stanowią efekt tej ewolucji. Książka została podzielona na trzy części, w których Autorzy omawiają wybrane idee polityczne, charakteryzują elementy ustroju i systemu politycznego oraz przedstawiają opinie na temat kluczowych praw i wolności obywatelskich.