Wojciech Zubrzycki z Europejskiego Urzędu Patentowego na zajęciach o rynku cyfrowym

14 maja 2024

W dniu 14 maja 2024 r. gościem wykładu „Prawa konsumenta na jednolitym rynku cyfrowym” (prowadzonym przez dr Igora B. Nestoruka w ramach Katedry Jean Monnet dig_INFlow) był Wojciech Zubrzycki posiadający kwalifikacje techniczne członek Komisji Odwoławczej w Europejskim Urzędzie Patentowym (European Patent Office, EPO) z siedzibą w Monachium.

W pierwszej części swojej prezentacji (Poznaj EPO: urząd europejski, ale nie unijny) wychodząc od pojęcia i funkcji patentu nasz gość zarysował ramy prawne i organizacyjne funkcjonowania EPO, jako organu wykonawczego Europejskiej Organizacji Patentowej, organizacji międzynarodowej wyspecjalizowanej w zakresie udzielania patentów. Uwzględnił przy tym ostatnie reformy związane z wprowadzeniem systemu patentu jednolitego oraz powołaniem Jednolitego Sądu Patentowego (Unified Patent Court, UPC).

Historia EPO na infografice w języku angielskim Mapa Europy i północy Afryki z oznaczonymi krajami w różnych kolorach ze względu na przynależność do systemu
źródło: epo.org

Kolejna część wystąpienia miała formę studium przypadku (Masło jako wynalazek: patent i procedury  patentowe przed EPO (case study) uwzględniającego konkretny przykład wynalazku wygenerowanego w zakresie działalności gospodarczej, a następnie działań podejmowanych w celu ochrony wynalazku poprzez uzyskanie patentu i towarzyszących im procedur przed EPO, jak również potencjalnych międzynarodowych sporów związanych z komercjalizacją wynalazku w formie popularnego produktu oferowanego konsumentom.

slajdy: Natalia Zubrzycka

Ostatnia część prezentacji była poświęcona patentowym aspektom współczesnych rozwiązań technologicznych (Programy komputerowe i sztuczna inteligencja w świecie patentów). Pojawiają się tutaj podstawowe pytania dotyczące patentowalności programów komputerowych w kontekście ich wkładu efektu technicznego. Skłaniają one do dyskusji nad modelami obliczeniowymi i algorytmami kojarzonymi z pojęciem sztucznej inteligencji zarówno w aspekcie antropocentrycznym, jak i matematycznym.

Schemat blokowy wyjaśniający działanie konwencjonalnego programu i sztucznej inteligencji Historia rozwoju sztucznej inteligencji na podstawie wybranych dat od 1920 roku do 1968 roku
slajdy: Wojciech Zubrzycki