OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – «Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie zjawisk»

7 września 2022

NOTA  INFORMACYJNA

 

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie zjawisk» która odbędzie się w piątek 18 listopada 2022 roku (od godz. 9:15). Konferencja prowadzona będzie w trybie hybrydowym przy wykorzystaniu techniki informatycznej (system Microsoft Teams).

 

Problematyka konferencji:

 

W dzisiejszym świecie każdy aktywny prawnik  musi być konstytucjonalistą.

Organizatorzy Konferencji stawiają tezę, iż najbardziej doniosłe teoretycznie i praktycznie zjawiska z dziedziny konstytucjonalizacji i europeizacji prawa zachodzą w obrębie prawa prywatnego (cywilnego). Prawo prywatne ex definitione najbardziej bezpośrednio dotyczy życia każdej jednostki prywatnej. Jak pisał Andrzej Stelmachowski, prawo cywilne to prawo dnia powszedniego.

W  środowisku naukowym, relatywnie  dużo  mniej  uwagi jak  do  tej  pory poświęcono na dokonanie precyzyjnej charakterystyki zjawiska europeizacji oraz konstytucjonalizacji prawa prywatnego. W tych okolicznościach wielce interesujące okazać się może poszukiwanie różnić między tymi zjawiskami tak na płaszczyźnie strukturalnej jak i aksjologicznej.

W ramach konferencji podjęte oraz omówione zostaną sprawy aktualnie istotne dla nauki oraz praktyki prawa prywatnego w perspektywie porównawczej. W intencji organizatorów Konferencja stanowić ma forum wymiany  myśli oraz poglądów między czołowymi przedstawicielami współczesnej nauki prawa prywatnego.

W ramach konferencji przewiduje się wystąpienia panelowe połączone z dyskusją oraz możliwością zadawania pytań.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 

Przewodniczący:

Prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak

Członkowie:

Adw. dr Agata Michalska-Olek

mgr Szymon Kulmaczewski

 

Organizacja konferencji objęta patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pana prof. dr hab. Tomasza Nieboraka oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu – Adw. Tomasza Jachowicza.

 

Pytania na temat Konferencji prosimy kierować pod adres:

ekpp@amu.edu.pl lub bezpośrednio do mgr Szymona Kulmaczewskiego szykul@amu.edu.pl.