Szkoła letnia nauk obliczeniowych w prawie: SICSS-AMU/Law