prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

krystian.ziemski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 12.00 – 13.00, pok. 314 CI

czwartek 16.15 – 17.15, MS Teams