prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak

krystyna.wojtczak@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

środa 13.30 – 14.30

Dyżury w roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się na platformie MS Teams.