dr hab. Maciej Kruś LL.M.

maciej.krus@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 13.00 – 14.00, pok. 301 CI
piątek 9.00 – 10.00, MS Teams