dr Agnieszka Orfin

Pracownik badawczy

agnieszka.orfin@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Postępowania Karnego

 

Realizacja projektu badawczego pt. „Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence”, finansowanego przez Komisję Europejską, numer umowy 101056685

Akronim: INNOCENT

Facebook

Twitter

LinkedIn