mgr Jadwiga Kopeć-Jakimiec

jadwiga.kopec@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dyżur

wtorek 8.00 – 9.00

Dyżur odbywa się za pośrednictwem programu Microsoft Teams, po uprzednim umówieniu się drogą mailową.

Inne terminy możliwe po uprzednim uzgodnieniu mailowym.