mgr Agnieszka Michalec-Dziedzic

agnieszka.michalec-dziedzic@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dyżur

piątek 9.00 – 10.00, pok. 309 CI (po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem)