mgr Wojciech Biernacki

biernacki@amu.edu.pl

Realizacja projektu badawczego pt. „Wymiana danych generowanych maszynowo w ramach inteligentnej mobilności w Unii Europejskiej”, finansowanego przez NCN, numer umowy 2021/41/N/HS5/02417