Pokój nr 5

Collegium Iuridicum

 

telefon: 61-82-94-222

Zasady udostępniania w Czytelni Książek

 1. Zasadniczym zadaniem Czytelni książek jest obsługa studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji, jednakże prawo do korzystania z jej zasobów mają wszyscy zainteresowani tematyką, na podstawie  ważnej legitymacji studenckiej (els) lub jednolitej dla Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UAM aktualnej karty bibliotecznej wydawanej przez czytelnie Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM lub Bibliotekę Uniwersytecką.
 2. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w szatni (szafkach depozytowych) wierzchnią odzież oraz parasole i plecaki.
 3. Korzystanie z Internetu dozwolone jest w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych. Istnieje możliwość podłączenia własnego notebooka. Dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi przez system EDUROAM  dla osób, które posiadają konto w systemie USOS.
 4. Przed przystąpieniem do sesji wyszukiwawczej należy okazać legitymację studencką lub kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza.
 5. Wyszukiwanie użytkownik prowadzi samodzielnie lub korzystając z pomocy osoby dyżurującej.
 6. Czytelnik  ma wolny dostęp do półek. Książki udostępniane są wyłącznie na miejscu, obowiązuje zakaz wynoszenia książek poza Czytelnię.
 7. Korzystający z naszej Czytelni ma obowiązek wyraźnie wypełnić rewers i zostawić go osobie dyżurującej.
 8. Realizacja książek z magazynu zamkniętego odbywa się co pół godziny w godzinach otwarcia Czytelni. Okres rezerwacji materiałów zamówionych z magazynu do korzystania na miejscu wynosi 7 dni.
 9. Czytelnik ma możliwość korzystania z bezpłatnego skanera i samoobsługowych maszyn kserograficznych. Koszt jednej odbitki wynosi 10 groszy.
 10. Do kopiowania nie udostępnia się:
  • książek wydanych do roku 1950;
  • wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania.
 11. Pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa mogą zabrać książkę do Katedry po uzgodnieniu godziny zwrotu z dyżurującym bibliotekarzem oraz pozostawieniu wypełnionego rewersu i legitymacji.
 12. Komputery w Czytelni przeznaczone są przede wszystkim do udostępniania katalogu. Zabrania się:
  • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  • naruszania praw autorskich,
  • tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych osób,
  • instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 13. W Czytelni Książek obowiązuje cisza, zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów. Dopuszczalne jest korzystanie z napojów w butelkach.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad, dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i pozbawienia go prawa do dalszego korzystania z Czytelni.

 Książki elektroniczne  

 Książki i czasopisma dostępne w Czytelniach