Pokój nr 11

Collegium Iuridicum

telefon: 61-82-94-209

Zasady udostępniania w Czytelni Czasopism

 1. Do korzystania ze zbiorów w Czytelni uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (els) lub jednolitej dla Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UAM aktualnej karty bibliotecznej wydawanej przez czytelnie Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM lub Wypożyczalnię Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Po wejściu do Czytelni należy okazać u dyżurnego bibliotekarza aktualną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.
 3. Korzystający z Czytelni proszeni są o pozostawienie w szatni (szafkach depozytowych) kurtek, płaszczy, parasoli oraz walizek.
 4. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu i picia napojów. Dopuszczalne jest korzystanie z napojów w butelkach. Czytelnicy przed wejściem do Czytelni proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych.
 5. Korzystanie z Internetu dozwolone jest w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych. Dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi przez system EDUROAM  dla osób, które posiadają konto w systemie USOS.
 6. Osoby korzystające z Czytelni Czasopism proszone są o dokładne i czytelne wypełnianie rewersów na zamówione czasopisma.
 7. Udostępnianie czasopism z magazynu odbywa się na bieżąco wyłącznie za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.
 8. Zamówione czasopisma wykorzystuje się wyłącznie na miejscu, obowiązuje zakaz wynoszenia czasopism poza Czytelnię.
 9. Można je kopiować w punkcie ksero (sąsiadującym z czytelnią), pozostawiając dyżurnemu bibliotekarzowi wypełnione rewersy pobranych czasopism lub bezpłatnie skanować.
 10. Do kopiowania nie udostępnia się:
  • czasopism oraz druków zwartych wydanych do roku 1950;
  • Dzienników Ustaw do roku 1950;
  • wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania.
 11. Czasopisma znajdujące się w magazynach piwnicznych realizujemy na następny dzień.
 12. Zabrania się:
  • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  • naruszania praw autorskich,
  • tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych osób,
  • instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 13. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego dyżurny bibliotekarz ma prawo ograniczyć ilość jednorazowo realizowanych zamówień.
 14. Nieprzestrzeganie Zasady udostępniania może spowodować czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 

 E-czasopisma

 Czasopisma dostępne w Czytelni