Staż naukowy dr Marii Jędrzejczak na Uniwersytecie w Cambridge

28 czerwca 2024

W dniach 17 czerwca-5 lipca 2024 r. dr Maria Jędrzejczak przebywa na pobycie badawczym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge.

Przedmiotem badań jest regulacja dotycząca ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z Unii Europejskiej, a także standardy ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie w Cambridge.

Oprócz kwerendy bibliotecznej oraz przygotowania artykułu naukowego, dr Maria Jędrzejczak odbyła także konsultację z opiekunem naukowym stażu. Profesor David Erdos jest profesorem prawa i społeczeństwa otwartego (Professor of Law and the Open Society), Dyrektorem Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL) oraz stypendystą WYNG w Trinity Hall. Specjalizuje się m.in. w prawie ochrony danych osobowych, prawie do prywatności i prawach obywatelskich.