Seminarium naukowe podsumowujące staż badawczy mgra Piotra Ostrowskiego na Uniwersytecie w Strasburgu

21 czerwca 2024

Pan mgr Piotr Ostrowski, doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego realizował od początku 2024 roku półroczny staż naukowy w Instytucie Badawczym Carré de Malberga na Uniwersytecie w Strasbourgu, prowadząc badania nad francuskim sądownictwem administracyjnym, systemem prawnym Rady Europy oraz problematyką zaufania w prawie. W dniu 14 czerwca 2024 r. mgr Ostrowski poprowadził seminarium podsumowujące dla członków Instytutu pt. „Le contentieux administratif et la confiance dans la justice administrative. Le cas des droits polonais et français” („Postępowanie sądowoadministracyjne i zaufanie do sądownictwa administracyjnego. Przypadek prawa polskiego i francuskiego”), w trakcie, którego zaprezentował wyniki swych badań.