Referat Prof. UAM dr hab. Anety Suchoń  podczas międzynarodowej Konferencji (ICA (International Cooperative Alliance) CCR Europe Research 2024) na Uniwersytecie w  Wielkiej Brytanii

3 lipca 2024

Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska) przedstawiła referat “The contribution of cooperatives in Poland to the objectives of sustainable development in agriculture and rural areas” podczas międzynarodowej konferencji ICA (International Cooperative Alliance) CCR Europe Research 2024) “Co-operatives, Hybrids, and Democratic Organisations as the Future of Sustainable and Equitable Socio-Economic Development: Operationizing Co-operatives and Democratic Organizations to address contemporary challenges and problems”. Konferencja odbyła sie  na Uniwersytecie w Dundee, Wielka Brytania od 24 – 26 czerwca 2024.

Pani Profesor wzięła udział także w dyskusji w panelach tematycznych,  m.in. Food Session: Food value chains and collective action: exploring cross disciplinary approaches towards agrifood systems transformation; Legal Panel Session: The Cooperative Identity through the Legal Innovations in the last Decade and Eco Sessions.

 W konferencji wzięło udział ponad 120 Naukowców z wielu krajów świata. Zaprezentowanych zostało łącznie ponad 80 referatów przez Naukowców i Doktorantów  z ponad 22 krajów z sześciu Kontynentów (Ameryki Płn i  Płd, Afryki, Azji, Australii  i Europy) w kilkunastu panelach tematycznych. Referaty koncentrowały się m.in. na znaczeniu różnych  branż spółdzielni (konsumenckie, rolnicze, socjalne, działajcie w zakresie zdrowia, przetwórcze,  finansowe,  energetyczne, rybackie i inne) w zakresie zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, spójności  społecznej i terytorialnej,  sprawiedliwej przyszłości oraz rozszerzaniu demokracji. Poruszone zostały aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne i organizacyjne dotyczące funkcjonowania spółdzielni w różnych krajach świata w aspekcie np. realizacji  zasad spółdzielczych, nowych wyzwań związanych z ochroną środowiska czy różnymi innowacjami (w tym technicznymi, społecznymi, w prawie, ekologicznymi).