Nagroda za najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości dla Profesor Anety Suchoń i mgr. Tomasza Marca

5 lipca 2024

Z przyjemnością informujemy, że prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń oraz mgr Tomasz Marzec za książkę Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects (wydanej w Serii Adam Mickiewicz University Law Books no. 21) uzyskali nagrodę I stopnia w XX edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości” zorganizowanego przez  Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie.

Monografia naukowa Energy cooperatives in selected countries of the world. Legal and economic aspects pod redakcją  A. Suchoń and T. Marzec jest pracą zbiorową przygotowaną przez międzynarodowy zespół badawczy (Brazylia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska i Tajwan).

Wręczenie dyplomów nastąpiło w dniu 27 czerwca 2024 r. w Warszawie  podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości  z udziałem m.in. Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefana Krajewskiego, senatorów (Jolanta Hibner, Krzysztof Kwiatkowski i Waldemar Witkowski), Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysława Grodzkiego oraz przedstawiciela  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Z uwagi na pobyt Prof. UAM dr hab. Anety Suchoń w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Dundee  Dyplom odebrał Pan mgr Tomasz Marzec.

Nagrodzona książka dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie wydawnictwa UAM

https://press.amu.edu.pl/en/energy-cooperatives-in-selected-countries-of-the-world-legal-and-economic-aspects.html