75 kobiet, 75 lat Rady Europy: kobiety w dyplomacji

28 czerwca 2024

W dniu 24 czerwca 2024 roku z okazji 75. rocznicy Rady Europy odbył się panel dyskusyjny „75 kobiet, 75 lat Rady Europy: kobiety w dyplomacji”. Okazją do organizacji wydarzenia był przypadający w tym dniu Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji.

W tym dniu oficjalnie otwarto także wystawę stałą poświęconą 75 kobietom w 75 – letniej historii Rady Europy – wspólny projekt delegacji Unii Europejskiej przy RE, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych kobiet reprezentujących nasz kraj znalazła się Pani Profesor Hanna Suchocka – pierwsza przedstawicielka Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, członkini i wiceprzewodnicząca Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, a od 2016 r. jej honorowa przewodnicząca.   

Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na rolę kobiet w budowaniu największej w Europie organizacji międzynarodowej. 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!