Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak serdecznie zapraszają na wykład otwarty Pana Profesora Stanisława Sołtysińskiego specjalizującego się w prawie cywilnym, handlowym, własności przemysłowej, międzynarodowych transakcji gospodarczych, absolwenta, wieloletniego pracownika i Dziekana WPiA, wykładowcy na wielu uczelniach zagranicznych, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rady Zarządzającej UNIDROIT, Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europaea, European Academy of Sciences and Arts; doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykład pod tytułem „O potrzebie powstrzymania procesów nierównego traktowania podmiotów gospodarczych” odbędzie się 26 października 2017 r. o godzinie 15.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, że wykład otwarty Pana Profesora Stanisława Sołtysińskiego, z przyczyn obiektywnych nie odbędzie się w planowanym terminie (26 października 2017 r. ). O nowym terminie wykładu poinformujemy na początku listopada.